Witaj w demonstracyjnej wersji naszej platformy! Kliknij tutaj aby uzyskać pełny dostęp lub kliknij tutaj aby zalogować się.


Wiedza ogólna

Uwaga! Pytania mogą być wielokrotnego wyboru.
Czas na odpowiedź: 
 sek.

1. Sądami wojskowymi są:

 Sądy garnizonowe i okręgowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego

 Sądy powszechne i rejonowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego

 Sądy terytorialne i okręgowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego

2. Nauka zajmująca się szeroko pojętym lotnictwem. Obejmuje swoim zakresem konstrukcję: statków powietrznych, aerodynamikę, materiałoznawstwo, technologię produkcji i eksploatacji, dynamikę lotu, zagadnienia automatyki i sterowania, wyposażenie pokładowe, nawigację, łączność oraz ryzyko i niezawodność.

 aeronautyka

 admiralicja

 awanport

3. Część broni palnej ładowanej przez złamanie broni. Służy do sztywnego połączenia osady z lufami, a tym samym jednocześnie mieści w swoim wnętrzu mechanizm spustowo-uderzeniowy

 baskila

 baretka

 baon

4. Ściśle określone prace wykonywane zgodnie z technologią ustaloną dla danego typu samolotu, silnika, wyposażenia lub agregatu, obejmują zwykle kontrolę zużycia poszczególnych elementów, sprawdzenia stanu regulacji i parametrów, zmianę smarów itp.

 czynności montażowe

 czynności okresowe

 czynności sprawdzające

5. Kierunek określony przez dobrze widoczny, charakterystyczny i dość trudny do zniszczenia przedmiot terenowy lub punkt w terenie, znajdujący się w rejonie celów, służący do określania położenia celów i kierowania ogniem oraz dokładniejszego porozumienia się i współdziałania

 dozór

 punkt

 taktopunkt